Bobo Carlström

Operations Engineer – IT Operations

Några av mina kollegor