Robert Bäckström

Scrum Master & Project Manager – Agile Discovery & Delivery

Några av mina kollegor